CNNd täyttöpaikan riskikartoitus ja niiden hallinta

Tässä riskillä tarkoitetaan täyttöpaikkaan ja sukelluskaasujen täyttöön liittyvät vaarat . Riskienhallinnalla tarkoitetaan keinoa, jolla mahdolliset riskit voidaan tunnistaa, arvioida ja ehkäistä.

Täytön suorittajan osaaminen turvallisen täyttöön
Täyttöpaikan ovi on lukittu asiattomilta. Kaikkilla täyttöpaikan oven avaimenhaltijoilla on täyttökolutus tämän täyttöpaikan laitteista vrt. Sukeltaja liiton kaasuntäyttökoulutusta tai vastaava gas blender koulutus.

Täytettävät pullot ja niiden kunto
Täytön suorittaja tarkistaa täytettävän pullon voimmassaolevan katsastusmerkinnän sekä sen suurimman täyttöpaineen sekä arvioi pullon kunnon ulkoisesti. Pullon tiedot dokumentoidaan seuran pullorekisteriin, ellei ne jo ole siellä vamiina, ja täyttöpäiväkirjaan annetaan ao. pullon tunnistetiedot ao. rekisteristä.

Täytettävän kaasun laatu
Kompressorin huollot suoritetaan huoltosuunnitelman mukaan. Huoltoväli sekä suodattimille että muulle huollolle määräytyy sen käyttötuntien mukaan, jota seurataan kompressoriin kiinnitetyllä käyttötuntimittarilla. Käyttötunnit kirjataan täyttöpäiväkirjaan, joka seuraa tarvittavaa huoltoväliä. Kompressorin vuoihuollon yhteydessä tehdään sille ilmanlaatuanalyysi.

Täytön aikainen täyttötilassa oleskelu
Täytön aikana täyttötilassa ei saa olla muita henkilöitä ja täyttäjäkin vain silloin kun tekee kompressorin tarvittavia säätöjä, vaihtaa pulloa, tyhjentää vedeneroitussuodattimia tai sätää kaasujen virtausta.

Täyttötilan vieressä oleva varasto ja sen materiaali
Täytettäessä täyttötilojen välinen ovi on oltava suljettu, jolla estetäään irtoesineiden vapaata liikettä. Varastotilassa olevat sukelluspullot on aina mekaanisesti kiinnitettynä sen takaseinässä.

Sukelluspullon venttiilin rikkoutuminen täytön aikana
Sukelluspullon rikkoutuminen vältetään noudattamalla sille suurinta täyttöpainetta. 200 ja 300 baarinen täyttö on myös mekaanisesti erotettu niin ettei 300 barin täyttöä pytytä tekemaan 200 barin pulloille. Täyttö tapahtuu vedellä täytetyssä sammiossa, jossa vesi osaltaa hillitsee paineaaltoa ja pullostra kadollisesti irtovien partikkeleiden vapaata liikkmista tehokkaasti. Pullon äkillinen paineen nousu johdetaan ensisijoisesti vapaaseen titilaan talon maapohjaan sen ja täyttötilan välisellä seinällä olevien kahden tuuletuskanavan kautta ja toiseisijaisesti täyttötilan oven päällä olevan tuuletusaukon kautta käytävälle sen katto-osiin. Täyttötila on huomattavasti suurempi kun täytettävien pullojen maksimissaan siältämä kaasun tilavuus, joten se osaltaan tasoittaa äkillistä painennnousua tilassa, ja estää rakenteita pirstovaa voiman syntymistä.

Sukelluspullon rikkoutuminen täytön aikana
Mikäli pullossa on venttiili asennettu väärin tai sen kierre antaa periksi, aiheuttaa se äkillisen paineen purkautumisen lisäksi venttiilin lentämisen. Tästä syystä pullot täytetään aina pystysuoraan, jollon venttiili lentää kohti täyttötilan kattoa. Koska täyttötilassa ei saa täytön aikana oleskella ehkäisee se todennäköisyyttä että venttiili osuisi täyttäjään.

Kompressorin pysähtyminen nitroksitäytön aikana
Happipullossa joka syöttää lisähappea nitroksitäyttöjärjestelmään ja joka on liitetty kompressorin käynnistysjärjestelmään on liitetty sähköinen sulkuventtiili joka kompressorin sammuessa sulkee hapen virtauksen.

Kompressorin täyttöletkun puhkeaminen täytön aikana
Mikäli täyttöletku puhkeaa niin niiden vapaa liike on estetty niihin liitetyillä vajereilla, jotka on mekaanisesti liitetty toisestapäästä täyttöpäähän ja toisesta kompressoriin. Vaijerit ehkäisee täyttöletkujen mahdollista vapaata hallitsematonta liikettä.

Kompressorin mekaaninen hajoaminen
Täyttöpaikan ulkopuolella on kompressorin hätäkatkaisin joka sammuttaa kompressorin ja sulkee tarvittaessa siihen liitetyn happipullon.

Kompressorin ylikuumenemisesta aiheutuna palo
Täyttöpaikan ulkopuolella on kompressorin hätäkatkaisin joka pysäyttää kompressorin ja sulkee tarvittaessa siihen liitetyn happipullon. Täyttöpaikan ulkopuolella on myös tarvittava alkusammutuslaite sekä tulikinnas, joilla ao. palo saadaan samutettua ja täytettävien pullojen venttiilit suljettua.


Close Menu